Noggrann process i flera steg

Tillverkningen av betongskivor är en process i flera olika steg. Från ritning till färdig produkt tar det vanligtvis ca 3 veckor.

Standardform eller specialanpassad

När ritningarna är klara och alla handlingar godkända påbörjas tillverkningen av formarna. Antingen använder vi oss av standardformar eller så tillverkar vi engångsformar från scratch i trä. Skivans utformning bestämmer vilken metod vi använder. Betongens fördel är dens otroliga formbarhet, många gånger är det endast fantasin som sätter gränsen för vad som går och inte går. När formen är klar placerar vi eventuellt urtag i formen och sedan fogas den. Här bestäms vilken radie kanten på skivan kommer få. Beroende på radiens storlek behöver fogen 1-2 dagar för att torka.

Betongen armeras och förstärks

Därefter lägger vi ut formen på våra specialtillverkare gjutunderreden, hänger upp armeringsjärn och gjuter i önskad färg. Vi gjuter skivorna med en högpresterande självkompakterande betong som blir otroligt tät och som blir extremt hård när den härdat klart. Vi måste även armera med en viss typ av fiberarmering för att betongen ska klara av den intensiva härdningsprocessen de första 48 timmarna.

Slipningen – ett krävande hantverk

Efter att skivan vänts ur formen får de vila ytterligare 1-2 dygn innan slipningen påbörjas. Här är erfarenhet och vana otroligt viktigt för att få en jämnt och bra resultat över hela skivan. Numera erbjuder BetongDesign en rad olika slipningsalternativ på våra produkter:

Våtslipning: Detta är vår vanligaste slipning. Med vatten och diamantpapper slipar vi ytan i flera steg för att få en jämn och blank yta. All betonghud (översta lagret på betongskivan) avlägsnas och ballasten i skivan slipas fram. Vi använder både maskin och handkraft. Alla våra betonghoar och handfat slipas helt och hållet för hand.

Torrslipning: Här använder vi oss av en speciell sliptrissa till betong. Denna kantställs vid slipningen vilket ger en lite grövre känsla och mer rustikt utseende. På grund av att sliptrissan kantställs vid slipningen kommer man åt en väldigt liten yta av skivan vid varje slipdrag vilken ger upphov till att torrslipning är en väldigt tidskrävande form av slipning. Tekniken som används vid torrslipning gör också att varje skiva blir ytterst unik och man kan som ägare njuta av tanken att det bara finns en skiva av sitt slag och mycket möda och kraft har lagts på just den skivan.

Stråpolering: Polering innebär att betonghuden inte avlägsnas från skivan. Skivans yta avspeglar gjutningen och blir antingen helt jämn i sitt utseende eller så kan små streck framträda, ytan blir helt sammetslen. Resultatet blir väldigt ”betongigt” men också lite mer känsligt. Betonghuden är mer porös vilket gör den lite mer känslig. Denna metod lämpar sig bäst för soffbord eller sidoytor. Önskas denna till kök får man räkna med skivor som patineras med tiden och får en väldigt personlig prägel.

Betongskivorna ytbehandlas noga

Efter skivorna är slipade eller polerade ligger skivorna och härdar och vilar minst 3 dygn innan ytbehandlingen påbörjas. Nu poleras alla skivorna oberoende av slipsätt för att avlägsna allt damm från ytan. Sedan arbetar vi ner en betongsealer i skivan. Det är en kiselförening som försluter skivan och tränger ned ca 5mm i betongskivans yta. Dagen efter ytbehandlingen avslutar vi arbetet med skivan genom att lägga på vår vaxolja på skivorna för att ge det slutgiltiga skyddet. Oljedelen i vaxoljan tränger också ned i ytan och härdar vilket ger ett gott skydd mot vin och liknande. Vaxdelen lägger sig som en skyddande hinna på skivorna. Denna slits dock bort med tiden och behöver läggas på på nytt av användaren för att säkerställa ett gott skydd och vackra skivor